POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Szanowni Państwo,

Korzystając z serwisu www.adwokat-stoczewska.pl akceptują Państwo zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Anna Stoczewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Stoczewska, ul. Józefa Piłsudskiego 6/21, 72-010 Police, NIP: 4290000498, kom: 724 112 994, e-mail: a.stoczewska@adwokat-stoczewska.pl
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z Administratorem pod adresem: ul. Józefa Piłsudskiego 6/21, 72-010 Police lub za pośrednictwem poczty e-mail: stoczewska@adwokat-stoczewska.pl,
 3. Korzystanie ze strony internetowej adwokat-stoczewska.pl nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. W sytuacji, gdy Administrator otrzymał od Państwa informacje stanowiące dane osobowe, będzie z nich korzystał wyłącznie do celów związanych z realizacją zleconych mu przez Państwa czynności, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej radcy prawnego, podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używał w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. występowania przed Sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, w postępowaniu przygotowawczym, organami administracji publicznej wszystkich instancji, funkcjonariuszami publicznymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi).
 5. Administrator w ramach formularza kontaktowego będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru kontaktowego.
 6. Działania Administratora podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO).
 7. Szczegółowy zakres obowiązków Administrator definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o Radcach Prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z późn. zm. )
 8. Administrator przekazywał będzie Państwa dane osobowe w związku ze zleconymi mu przez Państwa czynnościami przed organom publicznym (np. sądom i organom administracji, organom ścigania, funkcjonariuszom publicznym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych.
 9. Administrator informuje, że Państwa (Pani/ Pana) dane osobowe są przechowywane:
  1. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody;
  2. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych (Kancelarii Radcy Prawnego Anny Stoczewskiej) – okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu (o ile sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje);
  3. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane ze względu na obowiązujące przepisy prawa powszechnego – okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
  4. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych – standardowy okres przechowywania danych osobowych wynosi 10 lat.
 10. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy o Radcach Prawnych.
 11. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Administratora, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: stoczewska@adwokat-stoczewska.pl
 12. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Radcy Prawnego, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Pliki COOKIE

 1. Korzystanie z serwisu www.adwokat-stoczewska.pl nie wymaga rejestracji ani logowania.
 2. Do zbierania i przechowywania informacji używane są różne technologie, w tym pliki cookie, pamięć lokalna, na przykład pamięci przeglądarki lub pamięci podręcznej aplikacji, baz danych i dzienników serwera.
 3. Wejście na niniejszą stronę internetową automatycznie uruchamia przesyłanie informacji na serwer strony Kancelarii i przez zamontowaną na Państwa urządzeniu przeglądarkę i czasowe ich przechowywanie na tzw. log-file. Na ten proces Administrator nie ma wpływu.
 4. Informuję, iż gromadzone będą bez Państwa udziału następujące informacje i będą one przechowywane aż do ich automatycznego usunięcia: adres IP urządzenia wysyłającego zapytanie w sieci, data i godzina wejścia, nazwa i adres URL, website/aplikacja, z której nastąpił kontakt (Referrer-URL), używana przeglądarka i ewentualnie system operacyjny urządzenia działającego w sieci oraz nazwa providera internetowego dostarczającego Państwu sieć Internet.
 5. W celu zapewnienia Państwu jak największego komfortu korzystania z niniejszej strony internetowej, podczas jej przeglądania, na Państwa urządzeniu zapisywane są niewielkie pliki, tzw. cookie. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają Administratorowi określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto ten serwis odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (co go najbardziej zainteresowało w serwisie).
 6. Głównym celem wykorzystywanych przez Administratora plików cookies jest pomiar liczby użytkowników odwiedzających niniejszą witrynę i czasu trwania każdej wizyty oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu.
  wykorzystywane przez Administratora pliki cookies dzielą się na dwie kategorie:

  1. Niezbędne pliki cookies – niezbędne, aby strona działała poprawnie. Pozwalają Administratorowi świadczyć usługi, takie jak lepsza wydajność dla użytkownika jako odwiedzającego. Jeśli zostaną one wyłączone, użytkownik nie będzie mógł korzystać z tych usług.
  2. Pliki cookie dotyczące wydajności – służące do monitorowania wydajności witryny i wyróżniania obszarów witryny, które są istotne dla wizyty użytkownika. Pozwalają Administratorowi korygować błędy i odkrywać skuteczne rozwiązania łączące konkretne podstrony, treści i rozwiązania. Pliki te nie gromadzą informacji, które mogą zidentyfikować użytkownika.
 7. Administrator korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na stronie internetowej oraz sposobu korzystania ze strony internetowej.
 8. Możecie Państwo samodzielnie w dowolnym momencie zablokować bądź ograniczyć możliwość zapisania plików cookie na swoim urządzeniu, jednak istnieje ryzyko, że ta operacja utrudni korzystanie z witryny. W tym celu możecie Państwo ustawić przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookies. Możecie również Państwo ustawić przeglądarkę tak, aby umożliwić Sobie wybór, czy chcecie Państwo akceptować pliki cookies w poszczególnych przypadkach.
 9. Niniejsza strona korzysta z Google Maps w celu prezentacji map i opracowania dróg dojazdu. Google Maps zarządzane jest przez Google. Korzystając z niniejszej strony wyrażają Państwo zgodę na pobieranie, opracowywanie oraz wykorzystanie danych zarejestrowanych automatycznie jak również udostępnionych przez Państwa jako Użytkownika przez Google, jednego z jego przedstawicieli lub dostawców stanowiących stronę trzecią. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Warunki korzystania z Google Maps znajdują się na: https://policies.google.com/terms?hl=pl.
 10. Zgoda na pobieranie i przechowywanie danych może w każdej chwili zostać wycofana ze skutkiem na przyszłość. Możecie Pańśtwo dezaktywować używanie cookies wchodząc na stronę dezaktywującą reklamy Google, jak również dezaktywować cookies służące śledzeniu konwersji, wybierając takie ustawienie by cookies były blokowane z domeny „googleadservices.com” i „doubleclick.net” i tak, by również niniejsza strona internetowa nie mogła instalować cookies.
 11. Wszystkie przetwarzane przez Administratora dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z wymogami RODO. Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i chronić je przed działaniami osób trzecich.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na niniejszej stronie.
 13. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt.