Profesjonalne usługi prawne na najwyższym merytorycznym poziomie

Oferta

ofertaZAKRES USŁUG
Kancelaria udziela pomocy prawnej z zakresu wszystkich gałęzi prawa, a w szczególności:

 • prawa cywilnego
 • prawa gospodarczego i handlowego
 • prawa rodzinnego
 • prawa spadkowego
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawa karnego
 • prawa karnego wykonawczego
 • prawa wykroczeń
 • prawa administracyjnego

Kancelaria udziela porad prawnych, reprezentuje w postępowaniu sądowym oraz pozasądowym, sporządza opinie prawne oraz umowy, opiniuje umowy.

Świadczę usługi dla klientów indywidualnych, a także małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek administracji publicznej. Zawsze staram się, by wszystkie podejmowane przeze mnie czynności dążyły do zapewnienia Klientowi poczucia bezpieczeństwa, a także do zminimalizowania wszystkich kosztów, zarówno tych materialnych, jak i psychicznych. Gwarantuję atrakcyjne warunki współpracy i szeroki zakres oferowanych usług.

WYNAGRODZENIE
Każdorazowo o sposobie rozliczeń z Kancelarią decyduje umowa z Klientem. Klient może zawrzeć z Kancelarią umowę o prowadzenie sprawy za wynagrodzeniem zryczałtowanym bądź też ustalonym wg umówionej stawki godzinowej.

 • Wynagrodzenie zryczałtowane – ustalone z góry, najczęściej obejmujące prowadzenie
  całej sprawy, ustalane także przy uwzględnieniu zawiłości sprawy, nakładu
  pracy, miejsca prowadzenia sporu/sprawy a także przy uwzględnieniu Rozporządzenia
  Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za
  czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy
  prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu.
 • Wynagrodzenie wg umówionej stawki godzinowej – Klient wraz z Kancelarią
  ustalają, w zależności od rodzaju sprawy, stawkę godzinową za czas efektywnie
  poświęcony na wszelkie czynności składające się na prowadzenie sprawy; w miarę
  prowadzenia sprawy w umówionych okresach np. co miesiąc Klient otrzymuje
  szczegółowe zestawienie czynności wraz z podaniem czasu przeznaczonego na
  przeprowadzenie danej czynności wchodzącej w zakres sprawy np. opracowanie
  pisma procesowego, reprezentacja Klienta w sądzie na rozprawie etc.

W pierwszej kolejności, przed ustaleniem wynagrodzenia, zapoznaje się szczegółowo z przedstawionymi przez Klienta dokumentami oraz stanem faktycznym sprawy. Następnie, po indywidualnych negocjacjach, przy uwzględnieniu charakteru sprawy, stopnia jej zawiłości, nakładu pracy, wartość dochodzonego roszczenia, przedstawiam Klientowi propozycję co do formy wynagrodzenia, którą ostatecznie akceptuje Klient.

Dopiero po dokonaniu wyceny Klient decyduje o zleceniu danej sprawy Kancelarii oraz o systemie rozliczenia – zryczałtowanym bądź godzinowym.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, stwarzamy im możliwość prowadzenia przez Kancelarię tylko określonych w umowie czynności, takich jak np. sporządzenie pisma, uczestnictwo w poszczególnych rozprawach sądowych itp.

Kontakt

Radca Prawny Anna Stoczewska
Kancelaria Radcy Prawnego
i Adwokatów

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6/21,

72-010 Police

NIP: 429 0000 498

Numer konta:
17 1910 1048 2217 7645 4220 0001

Numer konta:
17 1910 1048 2217 7645 4220 0001

Mapa mapa

phone-1+48 724 11 29 94

+48 691 05 50 50
.


KONTAKT